ระบบประเมินผู้สอน

สำหรับ

อาจารย์

รวมไปถึงคณบดี และหัวหน้าสาขา

สำหรับ

นักศึกษา

ผู้ประเมินอาจารย์เท่านั้น

สำหรับ

Admin

ผู้ดูแลระบบเท่านั้น

แนวปฏิบัติประเมินการสอน Download PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน โทร 73790